آرته باکس

قبلی
بعدی

وب‌سایت آرته باکس

آرته باکس یک مجموعه با هدف جمع‌آوری و ارائه بیوگرافی هنرمندان کمتر شناخته شده ایران در تمام زمینه‌های هنری میباشد. در پیاده‌سازی و طراحی وب‌سایت این مجموعه زیرساخت‌هایی نظیر مدیریت کاربران و درگاه پرداخت اجرا گردیده است.

اعضای پروژه